house near Patuxay FOR RENT

$2,700
For Rent

20321

Property ID

4

Bedrooms

6

Bathrooms

Address

Address: Ban.Phonetong
  • Country: Lao
  • Province: Vientiane Capital
Open on Google Maps
  • Property ID 20321
  • Price $2,700
  • Property Type House
  • Property status For Rent
  • Bedrooms 4
  • Bathrooms 6
  • Parking 5

Nearby Places

Contact

Similar Properties

House for rent

For Rent

ID: 22427
4 years ago
Diplomatic vacant land FOR SALE-ດີນຢູ່ເຂດສະຖານທູດຕ້ອງການຂາຍ

For Sale

ID: 19980
4 years ago

ຫລັກສະນະຂອງດີນພິເສດຂອງດີນ ເປັນດີນຫນ້າທາງຄອນກີດແລະດ້ານຫລັງກໍ່ຍັງຕິດກັບທາງຮ່ອມ ຮູບແບບຂອງດີນເປັນສີ່ຫຼຽມ ໃກ້ກັບສະຖານທູດ ແລະອົງກອນທີ່ສໍາຄັນຕ່າງຯຂອງຕ່າງປະເທດ ປະຊາກອນຢູ່ແໜ້ນຫາແລະມີແຮງການໃຊ້ຈ່າຍສູງ ເປັນຊຸ້ມຊົນທີພັດທະນາແລະເປັນເຂດທີ່ຂະຫຍາຍຕົວສູງ ມີຕ່າງດ້າວບໍ່ວ່າຢູໂລບຫຼຶເອເຊຍອາໃສ່ຢູ່ຫລາຍ ມີຄວາມສະຫງົບແລະປອດໄພສູງ        

3,714 m2
Office, house near Patuxay, Thai consulate

For Rent

1 year ago

Property details : 4 bedrooms 4 bathrooms 3 multi function rooms 1 living room balcony 1 kitchen Parking : 7 cars Area : 850sqm

4
4
Brand new House Near Vientiane International School( VIS ) for RENT

For Rent

ID: 15058
4 years ago

Property located about 5 mins by bicycle from VIS ,PIS school house come with 2 options unfurnished price: 650 USD/month fully furnished price:700 USD/month   for more info and price negotiation please contact our agent

2
2