land near Thai consulate,Vientiane landmark FOR SALE

For Sale

tourist site Land in vangvieng city for sale

For Rent

ID: 21608
100,000 m2
affordable Land for SALE near Beerlao Factory-ດີນໃກ້ໂຮງງານເບຍລາວຕ້ອງການຂາຍ

For Sale

ID: 21300

affordable Land for SALE near Beerlao Factory-ດີນໃກ້ໂຮງງານເບຍລາວຕ້ອງການຂາຍ ລາຄາຕໍ່ລອງໄດ້ ສົນໃຈໄປເບີ່ງຫຼືສອບຖາມລາຍລະອຽດໄດ້ທີ່ +85620 58444668

372 m2
Diplomatic vacant land FOR SALE-ດີນຢູ່ເຂດສະຖານທູດຕ້ອງການຂາຍ

For Sale

ID: 19980

ຫລັກສະນະຂອງດີນພິເສດຂອງດີນ ເປັນດີນຫນ້າທາງຄອນກີດແລະດ້ານຫລັງກໍ່ຍັງຕິດກັບທາງຮ່ອມ ຮູບແບບຂອງດີນເປັນສີ່ຫຼຽມ ໃກ້ກັບສະຖານທູດ ແລະອົງກອນທີ່ສໍາຄັນຕ່າງຯຂອງຕ່າງປະເທດ ປະຊາກອນຢູ່ແໜ້ນຫາແລະມີແຮງການໃຊ້ຈ່າຍສູງ ເປັນຊຸ້ມຊົນທີພັດທະນາແລະເປັນເຂດທີ່ຂະຫຍາຍຕົວສູງ ມີຕ່າງດ້າວບໍ່ວ່າຢູໂລບຫຼຶເອເຊຍອາໃສ່ຢູ່ຫລາຍ ມີຄວາມສະຫງົບແລະປອດໄພສູງ        

3,714 m2
Land near riverside in expert area FOR SALE

For Sale

FOR SALE-Good land near Southern bus station

For Sale

1 2 3 5